XXXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Kongresové centrum v Praze