Zdravá noha… 2022

aneb podiatři chirurgům/ortopedům a chirurgové/ortopedi podiatrům

3. symposium s přednáškami a workshopy z klinické praxe podiatrické / chirurgické / ortopedické se zaměřením na léčebně-preventivní péči

pořádá GALÉN SYMPOSION s.r.o.
pod záštitou
České diabetologické společnosti ČLS JEP,

a pod odbornou garancí CD IKEM Praha

ve spolupráci
s Klinikou transplantační chirurgie IKEM Praha,
s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti ČLS JEP,
s Českou společností pro léčbu rány,
s Českou chirurgickou společností ČLS JEP,
s Czech Foot and Ankle Surgery při České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí,
s Českou podiatrickou společností z.s.
a s Ortopedicko-protetickou společností ČLS JEP

určeno pro podiatry, diabetology, chirurgy, ortopedy, dermatology, rehabilitační pracovníky, odborníky na hojení ran, všeobecné, podiatrické a diabetologické sestry a další
(akreditováno u ČLK/ČPS)

https://www.gsymposion.cz/detail-akce/1018