Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, HDS Uherský Brod

Poskytovaná péče

nefrologická ambulance, hemodialýza, peritoneální dialýza

Nefrologická ambulance

Hemodialýza

vedoucí lékař HDS MUDr. Markéta Kratochvílová

staniční sestra Andrea Stašková

Peritoneální dialýza