Karlovy Vary - Hemodialyzační středisko Fresenius Medical Care

Poskytovaná péče

nefrologická ambulance, hemodialýza, peritoneální dialýza

Nefrologická ambulance

Hemodialýza

Vedoucí lékař
prim. MUDr. Dagmar Fričová
email: dagmar.fricova@fmc-ag.com 

Vrchní sestra
Martina Fučíkovská
email: martina.fucikovska@fmc-ag.com

tel. 353 972 310

Peritoneální dialýza

Kontakt

Adresa

Zbrojnická 688/22
Karlovy Vary
360 09