Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Poskytovaná péče

nefrologická ambulance, hemodialýza, peritoneální dialýza, centrum pro peritoneální dialýzu

Nefrologická ambulance

Hemodialýza

Vedoucí lékař
Prim. MUDr. Zuzana Bitterová

Vrchní sestra
Eva Jeřábková

Peritoneální dialýza

Centrum pro peritoneální dialýzu

Prim. MUDr. Zuzana Bitterová

zuzana.bitterova@kzcr.eu

tel. 477112711

Kontakt

Adresa

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
400 11