Praha 10 FNKV II. interní klinika

Poskytovaná péče

hemodialýza

Hemodialýza

vedoucí lékař

doc. MUDr. Pavel Těšinský

staniční sestra

Hana Dvořáková

Kontakt

Adresa

Šrobárova 50
Praha 10
10034