Praha 4 - Ohradní B. Braun

Poskytovaná péče

nefrologická ambulance, hemodialýza, peritoneální dialýza

Pohotovost 777 810 640

Nefrologická ambulance

včetně sociálního poradenství pro pacienty s postižením ledvin

tel: +420 241 485 358

Hemodialýza

vedoucí lékař

MUDr. Satu Pešičková, Ph.D.

staniční sestra

Petra Votavová

Peritoneální dialýza

Kontakt

Adresa

Ohradní 1368/4
Praha 4
140 00