Praha 5 FN Motol

Poskytovaná péče

transplantační centrum, nefrologická ambulance, hemodialýza, peritoneální dialýza, klinická nefrologie

Transplantační centrum

Nefrologická ambulance

Hemodialýza

vedoucí lékař HDS MUDr. Karel Vondrák

staniční sestra Eva Vlachová

Peritoneální dialýza

Klinická nefrologie

Kontakt

Adresa

V Úvalu 84
Praha 5
15018