Otázky a odpovědi ve věci úhrady zdravotní péče za občany Ukrajiny

Otázky a odpovědi ve věci úhrady zdravotní péče za občany Ukrajiny

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/03/Manual-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb_07_03_2022.pdf