Členské příspěvky na rok 2016

Výše členských přípsěvků

Výše členských příspěvků pro rok 2016 zůstává beze změn, tedy 400 Kč. Podrobné informace najdete zde.