COVID 19 - Heroes

COVID 19 - Heroes

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
i přes náročné období, které všichni ve zdravotnictví zažíváme, se na Vás obracíme s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“. Zaměřuje se na vysoce aktuální téma – na psychologické dopady pandemie na pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách. Oceníme účast skutečně všech specializací, jejichž úkoly byly ovlivněny probíhající pandemií. Názor a zkušenosti všech z Vás jsou cenné!

Výsledkem této studie by neměly být pouze informace o míře zátěže pracovníků ve zdravotnictví, ale měla by mít i praktické výstupy. Cílem je i vytvoření podpůrných strategií a programů, od ryze praktických po možnosti vzdálené podpory či nabídky využitelné pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách, tyto programy by měly vycházet ze skutečných potřeb. Informace o českém zapojení a výsledcích prvního kola z loňského roku naleznete zde: https://urgmed.cz/studie-heroes-dopady-pandemie-na-psychicke-zdravi-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb/

Pokud se studie rozhodnete zúčastnit, Vaše odpovědi budou zabezpečeny a anonymizovány a můžete kdykoliv odstoupit, je to jen na Vašem rozhodnutí.  

Zde je odkaz na dotazník, jehož vyplnění zabere zhruba 15 minut: https://heroescovid19study.org/survey/V prvním kroku zvolíte češtinu a po vyplnění souhlasu s účastí ve studii budete pokračovat k dalším položkám dotazníku.  

Za zapojení děkujeme! 

MUDr. Jana Šeblová, Ph. D., vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, koordinátorka české části studie „The COVID-19 HEROES“ – seblova.jana@gmail.com

MUDr. Dita Protopopová, Ph.D., MZ ČR – tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví, odborná spolupráce v oblasti psychiatrie a psychologie

MUDr. Roman Gřegoř, MBA, předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Dominika Šeblová, Ph.D., M.Sc., Taub Institute for Research in Alzheimer's Disease and the Aging Brain, The Gertrude H. Sergievsky Center, Department of Neurology, Columbia University, New York, USA, propojení s koordinačním týmem v USA Columbia University v New Yorku a University of Chile, zpracování a analýza dat

HEROES stručné informace.pdf
106,74 kB, Datum poslední změny: 22.2.2021

souhlas EK MZ 2020.pdf
256,04 kB, Datum poslední změny: 22.2.2021