Kalium Chloratum Léčiva 7,5%

Zentiva, k.s., Praha po dohodě se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

si Vás dovolují informovat o chybně uvedené koncentraci iontů v souhrnu údajů o přípravku, příbalové informaci a na vnějším obalu léčivého přípravku Kalium Chloratum Léčiva 7,5%, IVN INJ SOL 5X10ML.
U léčivého přípravku Kalium Chloratum Léčiva 7,5%, IVN INJ SOL 5X10ML, reg. č.: 87/258/72-C, SÚKL kód 0002486, šarže č. 3010116, je v souhrnu údajů o přípravku (SPC), příbalové informaci (PIL) a na vnějším obalu uvedena nesprávná informace o obsahu iontů K+ a Cl-. Jedná se pouze o administrativní chybu ve vyjádření koncentrace iontů, skutečná koncentrace iontů v přípravku zůstává stále stejná. Místo správné koncentrace: Kalii chloridum 75 mg (1 mmol K+ a 1 mmol Cl-) v 1 ml injekčního roztoku je uvedeno nesprávně: 10 mmol K+ a 10 mmol Cl- v 1 ml injekčního roztoku. Chybné uvedení obsahu iontů K+ a Cl- se týká šarže č. 3010116, která v současné době převažuje na trhu. Nová šarže se správně uvedenou koncentrací iontů (1 mmol K+ a 1 mmol Cl- v 1 ml injekčního roztoku) bude k dispozici přibližně za 2 měsíce.

V příloze Vám zasíláme Informační dopis (DHPC dopis), který bude, dle dohody se SUKL, v následujících dnech rozeslán lékařům vybraných odborností v ČR.
Dovolujeme si Vás poprosit o umístění tohoto dopisu na webové stránky Vaší odborné společnosti.

Další podrobnosti naleznete také zde: http://www.sukl.cz/kalium-chloratum-leciva-7-5-chybne-uvedeni-koncentrace-iontu

S poděkováním za spolupráci

Radek Běla

DHPC_KCL_FINAL_signed.pdf
55,77 kB, Datum poslední změny: 11.4.2016