Doporučené postupy ČNS

Doporučení vydaná ČNS a souvisejícími profesními organizacemi

Peritoneální dialýza

Adekvátnost peritoneální dialýzy - upgrade (Opatrná S) :  http://www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2006/03/05_opatrna_avn_3-06.pdf

 

Léčba peritonitis - upgrade (Opatrná S): http://www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2010/03/05_opatrna_3_2010.pdf

 

Specifika léčení anémie při PD dle KDIGO (Opatrná S): http://www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2013/02/03_opatrna_avn_2-13.pdf

 

Stanovení transportních charakteristik peritonea v praxi (Szonowská B): http://www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2013/02/02_szonowska_avn_2-13.pdf

 

Stanovení propustnosti peritonea dle ERBP (Bednářová V, Paříková A): http://www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2011/02/02_bendarova_avn_2-11.pdf

 

Nové přístupy k testování propustnosti peritonea (Paříková A): http://www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2008/04/04_parikova_avn_4-08.pdf

 

Snížení rizika infekcí při PD  dle ISPD (Opatrná S): http://www.mojemedicina.cz/postgradualni-nefrologie/xi-2-snizeni-rizika-infekci-souvisejicich-s-peritonealni-dialyzou/

 

 

 

 

Doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace.pdf
287,18 kB, Datum poslední změny: 10.11.2013

Doporučení k vyšetřování proteinurie.pdf
195,56 kB, Datum poslední změny: 10.11.2013

Doporučení při diabetickém onemocnění ledvin.pdf
222,51 kB, Datum poslední změny: 10.11.2013

Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin

(odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie)

Doporuceni_nefrologie 2014_final verze.pdf
1,04 MB, Datum poslední změny: 27.3.2014