Algoritmus vyšetřování nemocných s podezřením na Fabryho chorobu

Algoritmus vyšetřování nemocných s podezřením na Fabryho chorobu

DBS kity pro diagnostiku Fabryho nemoci si můžete zdarma objednat na screening@takeda.com, nebo na tel. čísle: 731 454 490.

Více informací o Fabryho nemoci najdete na: https://www.fabryhochoroba.cz/ (C-ANPROM/CZ/FAB/0001)

Fabry-graf algoritmu- suchá kapka.pdf
188,32 kB, Datum poslední změny: 15.2.2021