Doporučení k vyšetřování HLA specifických protilátek

květen 2014