DOPORUČENÝ POSTUP PODPŮRNÉ A PALIATIVNÍ PÉČE PRO PACIENTY S POKROČILÝM ONEMOCNĚNÍM LEDVIN

Autoři za ČNS: Szonowská B.¹, Svobodová B.¹, Štěpánová M.², Zlatošová E¹ (¹ Interní oddělení Strahov VFN, ² Oblastní nemocnice Náchod)

Executive Summary 15_06_BS (4).pdf
571,22 kB, Datum poslední změny: 17.6.2021

DOPORUCENY_POSTUP_PP15.06._BSz_5.pdf
963,24 kB, Datum poslední změny: 17.6.2021