Doporučení ČNS pro léčbu imunoadsorpcí

jako alternativy k plasmaferéze u nefrologických onemocnění (bez zahrnutí transplantační nefrologie)

Doporučení IA_FINAL.pdf
292,17 kB, Datum poslední změny: 24.4.2019