Dopisy vedoucím lékařům

Dopisy určené vedoucím lékařům dialyzačních středisek