Klub mladých nefrologů 2018

Program a přednášky z Klubu mladých nefrologů 2018

Jednotlivé přednášky jsou k dispozici po kliknutí na název přednášky.

Pátek, 2. listopadu 2018


19:00 – 20:00 Slavnostní přednáška


Regulační perspektiva farmakokinetiky
Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie a farmacie, VFN Praha

Sobota, 3. listopadu 2018


8:15 – 10:00 Blok 1 – Farmakoterapie u nemocných s CKD


Nefrotoxicita léků a možnosti jejího ovlivnění – část I.
MUDr. Jan Vachek
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha a HDS Klatovy

Nefrotoxicita léků a možnosti jejího ovlivnění – část II.
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha


10:30 – 11:45 Blok 2 – Lékové interakce


Lékové interakce a jak jim předcházet
Mgr. Jan Hartinger
Oddělení klinické farmakologie a farmacie, VFN Praha

11:45 – 13:00 Blok 3 – Specifika léčebných postupů u nemocných na dialýze

Specifika farmakoterapie u nemocných na peritoneální dialýze (léčba peritonitidy, příprava nemocného na PD k intervenčním výkonům …)
Prim. MUDr. Martin Havrda
I. Interní klinika, FNKV Praha

 

regulační aspekty FK .pdf
1,96 MB, Datum poslední změny: 24.11.2018

Nefrotoxicita léčiv a možnosti jejího ovlivnění KMN 11_2018.pdf
1,06 MB, Datum poslední změny: 24.11.2018

nefrotoxicita léčiv II- chemoterapie.pdf
2,06 MB, Datum poslední změny: 24.11.2018

Klub mladých nefrologů (interakce).pdf
3,92 MB, Datum poslední změny: 24.11.2018

Farmakoterapie u PD.pdf
1,36 MB, Datum poslední změny: 24.11.2018