Klub mladých nefrologů 2019

Program a přednášky z Klubu mladých nefrologů 2019 Jednotlivé přednášky jsou k dispozici po kliknutí na název přednášky.

Pátek 25. října 2019

19:00 – 20:00 Slavnostní přednáška

Odhad glomerulární filtrace a stanovení proteinurie: výhody a limity použití v klinické praxi
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a hematologie, LF Plzeň

Sobota 26. října 2019

8:15 – 9:15 Blok 1 – Biomarkery v nefrologii

Kardiomarkery u nefrologických pacientů
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Ústav klinické biochemie a hematologie, LF Plzeň


9:15 – 10:00 Blok 2 – Vyšetřování monoklonálních gamapatií v nefrologii

Nástrahy ve vyšetřování monoklonálních gamapatií u nemocných s CKD
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha

10:30 – 11:45 Blok 3 – Imunologie v klinické nefrologii

Základní pravidla pro imunologická vyšetření v nefrologii – principy testů, novinky
MUDr. Karin Malíčková
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a ISCARE, Praha

11:45 – 13:00 Blok 4 – Imunologie v transplantologii

Imunologické vyšetřování nemocných před a po transplantaci ledviny
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie IKEM, Praha