Aktuality

Nejnovější články

  • Zápis ze schůze výboru 18.4.2018

  • Druhá schůze volební komise (VK) ustanovené na Valné hromadě ČNS 6.4.2017 pro přípravu doplňujících voleb do výboru a revizní komise (RK) ČNS.