31. kongres ČNS (2006)

31. Kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí se konal 22.-24. června 2006 v Hradci Králové.

Na 31. kongres byli pozváni mnozí zahraniční hosté, proběhly přednášky špičkových vědců ze zahraničí, i z řad našich výzkumníků a klinických odborníků, mimo jiné profesor Fokko van der Woude z lékařské fakulty v Mannheimu (přední odborník v oblasti genetických aspektů nefropatie u diabetes mellitus 2. typu či profesor Markus Ketteler z lékařské fakulty v Aachen, který je expertem v problematice mimokostních kalcifikací u poruch fosfokalciového metabolismu při selhání ledvin).

Podívejte se na program a fotografie kongresu, které najdete níže.

Podrobnější informace hledejte na stránkách 31. kongresu.

31. kongres ČNS - program.pdf
0,98 MB, Datum poslední změny: 19.11.2013

Fotografie z jednání a slavnostního společenského večera u příležitosti 31. kongresu ČNS