34. kongres ČNS (2012)

34. kongres České nefrologické společnosti s mezinárodní účastí, konaný 14.-16. 6. 2012 v Brně v hotelu Voroněž

Součástí kongresu byl vedle odborného programu lékařů také již tradičně odborný program sester a techniků dne 15. 6. 2012 v Holiday Inn, pro který připravila odborný program Nefrologická sekce České asociace sester.

V rámci kongresu proběhla 2 odborná symposia. První bylo věnováno zahraničním řečníkům, kteří hovořili o akutním selhání ledvin, hemodialýze i transplantaci (prof. Molitoris, prof. Blankestijn a prof. Abramowicz). Druhé symposium bylo společným symposiem ČNS a České transplantační společnosti s názvem "Nové možnosti transplantací ledvin od žijících dárců".

V rámci kongresu proběhla i 4 firemní symposia platinových partnerů ČNS.

Konáním kongresu se zakončilo také funkční období stávajcího výboru a členové ČNS byli seznámeni s přehledem jeho činnosti na Valné hromadě konané 15. 6. 2012 od 17 hod.

Další podrobné informace, která obdrželi účastníci před konáním kongresu, naleznete v přiloženém souboru:

Kongres 2012 - program a info.pdf
710,21 kB, Datum poslední změny: 4.12.2013