36. kongres ČNS (2016)

35. kongres České nefrologické společnosti se bude konat 6. - 8. 6. 2016 Fakulta Architektury Praha

V nedávné době byly spuštěny webové stránky kongresu www.kongrescns2016.cz, na kterých naleznete všechny potřebné informace včetně on-line formulářů pro registraci a zaslání abstrakt.

Budeme se těšit na setkání v červnu.

Organizační sekretariát

Congress Business Travel

Lidická 43/66
150 00 Praha 5

224 942 575, 224 942 579
723 035 367
224 942 550
kongrescns2016@cbttravel.cz