Grant ČNS pro Česko-rakouské sympózium 2012

Výbor ČNS vyhlašuje cestovní grant pro 2. česko-rakouské sympózium, které se bude konat ve Vídni 14.-15. prosince 2012 (detailní informace o místě konání a programu viz www ČNS).

Celkem bude vypsáno 10 grantů v hodnotě cca 100 EUR, které budou použity pro hrazení ubytování. Jeden grant lze sdílet i 2 uchazeči. Grant se nevztahuje na cestovné, kongresový poplatek není organizátory požadován. Granty budou propláceny zpětně po předložení dokladu o zaplacení ubytování. Přihlásit se může každý člen ČNS. Při převisu počtu přihlášených bude uspokojeno prvních 10 zájemců.

Termín podání žádostí k rukám vědeckého sekretáře ČNS: do 15. 11. 2012.

doc. MUDr. Tomáš Reischig, PhD. 
Vědecký sekretář ČNS
I.interní klinika LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
reischig@fnplzen.cz

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. 
Předseda ČNS