Vědecké projekty podpořené ČNS

Finanční prostředky jsou přiděleny na dva roky řešení projektu, po kterých se očekává závěrečná zpráva formou publikace s poděkováním ČNS.

 Finanční prostředky jsou přiděleny na dva roky řešení projektu, po kterých se očekává závěrečná zpráva formou publikace s poděkováním ČNS.

2008-2009 Název projektu Přidělená částka
Dr. Peřinová Anti-CRP protilátky u různých typů lupusové nefritidy 150 000 Kč
Doc. Ryšavá Vliv polymorfismu MCP-1 genu u AA amyloidosy 130 000 Kč
Dr. Bloudíčková Polymorfismy genů IFN,TNF a IL-10 u MIA syndromu 120 000 Kč
Dr. Krtil Vliv EPO na proliferaci podocytů in vitro 75 000 Kč
Dr. Železníková Polymorfismus kalcium senzing receptoru u DM 25 000 Kč
2009-2010    
Dr. Smržová Hodnocení kvality predialyzační péče u pacientů zahajujících RRT a její důsledky 150 000 Kč
2010-2011    
MUDr. Kamil Žamboch Histomorfometrická diagnostika minerálové a kostní nemoci při chronickém onemocnění ledvin u dialyzované skupiny nemocných