Čestní členové ČNS

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

vypracoval: Ivan Rychlík, Libuše Hradcová


A. Čestní členové Československé nefrologické společnosti ČLS JEP (1962-1992)

1. E. Kerpel-Fronius 1962 Paříž, Francie
2. Paul Gőmőri 1962 Budapešť, Maďarsko
3. Jean Oliver 1964 New Jersey, USA
4. A. C. Corcoran 1964 Michigan, USA
5. Clif Wilson 1964 Velká Británie
6. Jean Hamburger 1964 Paříž, Francie
7. Hugh De Wardener 1970 Londýn, Velká Británie
8. H. Dutz 1976 Berlín, NDR
9. Horst Klinkmann 1976 Rostock, NDR
10. E. Tareev 1977 Moskva, SSSR
11. Irina E.Tareeva 1978 Moskva, SSSR
12. M. Ratnerova 1978 Moskva, SSSR
13. G. I. Kulakov 1978 Moskva, SSSR
14. M. Légrain 1980 Paříž, Francie
15. Nils Alwall 1980 Lund, Švédsko
16. K. Precht 1983 Magderburg, NDR
17. Libuše Hradcová 1984 Praha
18. Karel Opatrný, sen. 1984 Plzeň
19. Shaul Massry 1984 Los Angeles, USA
20. Franciszek Kokot 1986 Katovice, Polsko
21. István Taraba 1986 Budapešť, Maďarsko
22. Dimitrij Nenov 1986 Varna, Bulharsko
23. A. Buch-Lopez 1986 Havana, Kuba
24. Vittorio Bonomini 1987 Bologna, Itálie
25. Josef Erben 1987 Hradec Králové
26. Albert Válek 1987 Praha
27. Otto Schűck 1987 Praha
28. Hans Gurland 1988 Mnichov, SRN
29. Klaus Thurau 1988 Mnichov, SRN
30. Rastislav Dzúrik 1988 Bratislava
31. K. Baczyk 1988 Poznaň, Polsko
32. Antonín Hornych 1990 Paříž, Francie
33. Severin Daum 1990 Mnichov, SRN
34. Jiří Heller 1991 Praha
35. Jiří Jirka 1992 Praha
36. Belding H.Scribner 1992 Washington, USA
37. Joel Kopple 1992 Los Angeles, USA
38. Vladimír Fencl 1992 Boston, USA


B. Čestní členové České nefrologické společnosti ČLS JEP (1993-2002)

39. Barry M. Brenner 1995 Boston, USA
40. J. Stewart Cameron 1995 Londýn, Velká Británie
41. James Donadio Jr. 1995 Rochester, USA
42. Thomas P. Douša 1995 Rochester, USA
43. Gérard M.London 1995 Paříž, Francie
44. Eberhard Ritz 1997 Heidelberg, SRN
45. Bruno Watschinger 1997 Linz, Rakousko
46. Hans-Krister Stummvoll 1997 Linz, Rakousko
47. Joel Kopple 1998 Los Angeles, USA
48. August Heidland 1999 Wűrzburg, SRN


C. čestní členové výboru České nefrologické společnosti (1992-2002)

49. Otto Schück (čestný předseda ČNS) 1996 Praha
50. Josef Erben 1996 Hradec Králové
51. Jiří Jirka 1996 Praha
52. Karel Opatrný, sen. 1996 Praha


D. Čestní členové České nefrologické společnosti, o.s. (2002-2015)

53. Jana Lachmanová 2005 Praha
54. Albert Válek (in memoriam) 2005 Praha
55. Václav Monhart 2006 Praha
56. Viera Spústová 2006 Bratislava
57. Karel Opatrný Jr. (in memoriam) 2006 Plzeň
58. Pavel Rossmann 2007 Praha
59. Karel Matoušovic 2008 Praha
60. Ivo Matl 2009 Praha
61. prof. Peter Gross 2009 Drážďany
62. Jarmila Stříbrná 2010 Praha 
63. Doris Sobotová 2011 Brno
64. Milan Jaroš 2011 Praha
65. Jan Janda 2012 Praha
66. Jan Bláha 2012 Praha
67. Jindřiška Pavlicová 2013 Praha
68. Ivo Sotorník 2013 Praha
69. Marcela Slavíková 2013 Praha
70. Sylvie Dusilová Sulková 2014 Hradec Králové
71. Vladimír Teplan 2014 Praha
72. Jiří Žabka 2015 Praha
73. Jana Zahálková 2015 Olomouc
74. František Lopot 2015 Praha

E. Čestní členové České nefrologické společnosti (2016 - 2021)

75. Mario Timio 2016 Foligno
76. Karel Záruba 2016 Curych
77. Josef Zadražil 2016 Olomouc
78. Věra Knotková 2017 Beroun
79. Jindra Kracíková 2017
80. Ludmila Nermutová 2018
81. Andrej Wiecek 2018
82. Tomáš Zima 2018
83. Jolanta Małyszko 2019
84. Miroslava Horáčková 2019
85. Kamil Ševela 2019
86. Zdeňka Vernerová 2020
87. Sylvie Opatrná 2020
88. Ivana Reneltová 2021
89. Marcela Znojová 2021
90. Jiří Motáň 2021
91. Vladimír Tesař 2022