Volby členů Výboru ČNS a revizní komise 2010

Výbor ČNS na svém zasedání dne 13. 1. 2010 rozhodl o tom, že další Valná hromada společnosti a tedy možnost vyhlásit volby na rok 2010 bude svolána v průběhu 33. kongresu ČNS v Praze v červnu 2010.

V Praze 18. 1. 2010

Vážené a milé kolegyně a kolegové,
jak jsme Vás již opakovaně informovali, končí v červnu 2010 (kongresem ČNS) funkční období 8 členům výboru a 3 členům revizní komise. Dle dosud platných stanov ČNS je volby nutné vyhlásit 3–6 měsíců před ukončením funkčního období členů výboru a může je vyhlásit pouze Valná hromada společnosti, která je usnášeníschopná (to v tuto chvíli znamená přítomnost nejméně 88 členů ČNS na jejím zasedání).
Výbor ČNS za tímto účelem již dvakrát svolal Valnou hromadu společnosti (11. 11. a 9. 12. 2009), ale v obou případech nebyla usnášeníschopná, tudíž nebylo možné volby vyhlásit.
Po konsultaci s právničkou společnosti není možné tuto situaci vyřešit jinou alternativou (např. elektronickou korespondencí) než novým svoláním Valné hromady, neboť tuto alternativu nemáme zakotvenu ve stanovách a zároveň nezaručuje 100% dostupnost pro všechny členy ČNS.
Výbor ČNS na svém zasedání dne 13. 1. 2010 rozhodl o tom, že další Valná hromada společnosti a tedy možnost vyhlásit volby na rok 2010 bude svolána v průběhu 33. kongresu ČNS v Praze v červnu 2010.
V této souvislosti Vás chceme upozornit na skutečnost, že v období od června 2010 (ukončení funkčního období odstupujících členů výboru ČNS) do vyhlášení výsledku doplňovacích voleb (cca 2–3 měsíce) bude výbor pracovat jen v 5-ti členech a nebude tedy moci přijímat rozhodnutí zásadního významu pro společnost.
Na závěr mi dovolte poděkovat těm z vás, kteří se posledních dvou Valných hromad zúčastnili a dali tak najevo, že jim další osud ČNS není lhostejný.

Za výbor ČNS

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Předsedkyně