Dohoda mezi VZP a ČNS týkající se preskripce mykofenolát mofetilu u nefrologických diagnóz

Důležitost: vysoká

Vážené kolegyně, milí kolegové,

ČNS se podařilo vyjednat podmínky mezi VZP a ČNS, které se týkají zrušení preskripce mykofenolát mofetilu na Žádost o zvýšenou úhradu (tzv. paragraf 16) u diagnóz SLE a ANCA asociované vaskulitidy. O tento lék tedy u výše zmíněných dvou diagnóz již nemusíte žádat revizního lékaře, pokud splníte všechny podmínky preskripce dané dohodou (odbornost, typ pracoviště, předchozí léčba). K obhájení preskripce při případné kontrole revizním lékařem je nutné, abyste důvody zahájení léčby měli pečlivě evidované v pacientově dokumentaci. O této dohodě je určitě vhodné na svých pracovištích informovat příslušná oddělení, která mají na starosti komunikaci se ZP.

 

Za výbor ČNS

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
1.místopředseda 2017-2018
Česká nefrologická společnost
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 420 22496-2587
E-mail: rysavar@vfn.cz

Dohoda mezi VZP a ČNS - MMF 001.jpg
284,43 kB, Datum poslední změny: 25.3.2018