Stanovisko ČNS k požadavku VZP na personální normativy v rámci dialyzační péče 24.6.2015

Stanovisko ČNS 24.6.2015

Personál DS.pdf
274,56 kB, Datum poslední změny: 4.9.2015