K problematice infekčních hepatitid: stanovisko výboru ČNS a odborný posudek

Komentář ČNS a posudek na "Rizika přenosu původců virových hepatitid v rámci dialyzačních středisek"

Vážené kolegyně a kolegové,
výbor ČNS se od počátku letošního roku věnoval opakovaně problematice výskytu infekčních hepatitid na dialyzačních střediscích a kategorizaci zdravotního rizika pracovníků dialyzačních středisek. Z našeho průzkumu a i z vašich stanovisek zaslaných výboru v této věci lze konstatovat, že problematika je řešená různě v různých okresech ČR a že tento stav vyplývá z nejednosti výkladu příslušné vyhlášky. Předsedkyně společnosti v této věci posléze jednala i na odboru hlavního hygienika MZd a mezi jiným bylo ze strany MZd argumentováno, že evidence infekčních hepatitid jak pacientů, tak personálu z dialyzačních středisek ukazuje, že výskyt hepatitid na dialyzačních pracovištích je nulový. Jako závěr tohoto jednání uzavřeno, že výklad příslušné vyhlášky závisí na stanovisku lokální OHES.
Na základě proběhlých jednání a ve snaze o řešení současné situace výbor požádal o vypracování stanoviska odborníka v této věci (doc.Urbánek, ÚVN Praha). Jeho stanovisko výbor projednal a s jeho závěry se ztotožňuje. Toto stanovisko nyní zpřístupňujeme na webových stránkách ČNS a je k dispozici všem členům ČNS k dalšímu jednání s OHES stran hygienicko-epidemiologického statutu dialyzačních středisek.

18. 5. 2006 doc. Rychlík, vědecký sekretář ČNS