Žádost na SÚKL o řešení výpadku intravenózně aplikovatelného preparátu železa

Dopis na SÚKL ze dne 20. 4. 2009