Stanovisko ČNS k výši a podmínkám úhrady intravenózního železa

Návrhy a připomínky ke změnám výše a podmínek úhrady referenční skupiny 17/2 – léčiva k terapii anémií - parenterální aplikace