Doporučení výboru ČNS k použití preparátu Actilyse® v nefrologii

Doporučení výboru ČNS k použití preparátu Actilyse® v nefrologii

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zástupci výboru ČNS se v uplynulých několika měsících opakovaně zúčastnili jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví, SÚKLu, firmy Beohriger Ingelheim a několika odborných společností s cílem řešit konstruktivně aktuální problémy v dostupnosti a distribuci přípravku Actilyse.

Koincidencí několika faktorů, zejména přechodným snížením výrobních kapacit a zvýšením potřeby při nárůstu incidence trombo-embolických komplikací v rámci pandemie SARS-Covid-19, došlo v posledních měsících k výpadkům a dalším omezením v distribuci tohoto preparátu v ČR. Toto pocítila všechna zdravotnická pracoviště, nevyjímaje nefrologická oddělení a dialyzační střediska.

Preparát Actilyse bude v ČR nadále dostupný v množství, které by se nemělo významně lišit od předchozích let, nicméně zástupci odborných společností se zavázali cestou svých členů maximálně racionalizovat jeho použití. V tomto kontextu je třeba konstatovat, že Actilyse (r-TPA, altepláza) je v současnosti jediným reálně dostupným přímým trombolytikem, starší preparáty podobného účinku a indikací (streptokináza, urokináza) již nejsou v ČR registrovány a alternativní preparáty (tenectepláza a retepláza) nejsou v ČR dostupné.

V nefrologii je naprosto dominantní indikací r-TPA zprůchodnění permanentních tunelizovaných hemodialyzačních katetrů. Zástupci ČNS se na všech proběhlých jednáních snažili vysvětlit ostatním účastníkům neodkladnost a nenahraditelnost Actilysy v této specifické situaci, která je jen velmi obtížně řešitelná jinými způsoby jako např. výměnou katetru. Účastníci jednání tuto specifickou indikaci akceptovali, i když by za určitých okolností mohla být ryze formálně považována za off-label.

Zástupci ČNS souhlasili s tím, že se cestou tohoto stanoviska obrátí na členy ČNS s cílem maximálně racionalizovat a zefektivnit použití Acitlysy v nefrologii. Výbor ČNS tedy doporučuje dodržovat v použití Actilysy v nefrologii tato pravidla:

 

  • Nepoužívat Actilysu ke zprůchodnění dočasných netunelizovaných HD katetrů. Výměna katetru je jednoduchou a technicky snadno proveditelnou alternativou.
  • Omezit použití Actilysy na situace, kdy je již malfunkce katetru plně vyjádřena, tzn. již není možné provedení hemoeliminační metody. V této situaci je intraluminální instilace Actilysy s ohledem na svoji efektivitu nenahraditelná.
  • Omezit „profylaktické“ použití Actilysy. Řada pacientů s perm. HD katetrem vykazuje ve funkci katetru cyklicky se opakující dysfunkci, která se projevuje nárůstem četnosti alarmů arteriálního a/nebo venosního tlaku v průběhu HD a následně snižováním efektivního krevního průtoku mimotělním okruhem. Prevencí této cyklické dysfunkce je použití příslušných katetrových zátek, ale také intermitentní vyplnění katetru trombolytikem, a to buď nepravidelně (při výše uvedených potížích), nebo pravidelně např. 1 x týdně v nejdelší mezidiaylzační pause (tzv. systém 2+1). Volbu základní katetrové zátky ponecháváme na indikaci ošetřujícího nefrologa a zkušenosti konkrétního pracoviště. Jako intraluminální trombolytikum v této situaci cyklické (částečné) dysfunkce doporučujeme preferovat preparát Taurolock U25 000 (=roztok taurolidinu, 4% citrátu sodného a urokinasy). Použití Actilysy v této specifické situaci by mělo být vyhrazeno jako poslední možné řešení.

 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc a respektování tohoto doporučení.

 

Za výbor ČNS

 

MUDr.Eva Jančová, CSc. MUDr.František Švára