Stanovisko výboru ČNS k organizaci transportů pacientů k léčbě na hemodialýze (HD) v podmínkách COVID-19 pandemie

Stanovisko výboru ČNS k organizaci transportů pacientů k léčbě na hemodialýze (HD) v podmínkách COVID-19 pandemie