Vyjádření ČNS k HoZ SUKLS22715/2010 týkající se přípravku Ferinject

Vyjádření ČNS k HoZ SUKLS22715/2010 týkající se přípravku Ferinject