Léčba renální osteopatie

Návrh České nefrologické společnosti na znění preskripčních kritérií “P”

Léčba renální osteopatie - Návrh České nefrologické společnosti na znění preskripčních kritérií “P”
Jedná se o následující léky:

  1. nekalciové vazače fosfátů: sevelamer HCl (Renagel®), lanthanum karbonát (Fosrenol®)
  2. kalcimimetika - cinacalcet HCl (Mimpara®)
  3. analoga aktivního vitaminu D - paricalcitol (Zemplar®)

Obecné podmínky léčby:
Cílem uvedeného návrhu ČNS je zajištění léčby ve shodě s mezinárodními doporučeními pro léčbu renální osteopatie (guidelines) a zajištění shodných podmínek pro všechny příslušné preparáty. Zdůrazňujme, že aplikace těchto léků je doporučena jako léčba druhé volby, tedy až po vyčerpání předchozích obvyklých postupů (např. kalcitriol per os) a že nutnou podmínkou léčby je účinná dialyzační léčba a compliance pacienta.

1. Nekalciové vazače fosfátů 

Léčba se zahajuje u adekvátně hemodialyzovaných pacientů (Kt/V více než 1,2) při koncentraci fosforu v séru před hemodialýzou při opakovaném vyšetření více než 1,78 mmol/l a s kontraindikací kalciových vazačů fosfátů v těchto situacích:
• dialyzovaný pacient s opakovaně zvýšeným kalciofosfátovým produktem > 4.44 mmol2/l2
• dialyzovaný pacient s opakovanou intermitentní hyperkalcémií (Ca > 2,38 mmol/l)
• dialyzovaný pacient s hyperfosfatémií (P > 1,78 mmol/l) nereagující adekvátně na léčbu kalciovými vazači
• dialyzovaný pacient s ICHDK 3. stupně s indikací k léčbě vazačů fosfátů v zažívacím traktu (tato indikace je vázána na sevelamer)
• dialyzovaný pacient před parathyroidektomií
Kontraindikace samotných kalciových fosfátů vazačů jsou extraoseální kalcifikace; manifestní ischemická choroba srdeční, manifestní ischemická choroba dolních končetin; syndrom kalcifylaxe, hypoparathyreóza a adynamická forma renální osteopatie.
Nutnou podmínkou léčby je spolupráce pacienta při dodržování dietních omezení přijmu fosfátů (do 1000 mg/den).

2. cinacalcet HCl
Prokázaná sekundární hyperparathyreóza u pacientů se selháním ledvin, adekvátně dialyzovaných, s adekvátní kontrolou fosfatémie:
• při koncentraci parathormonu v séru více než 300 pg/ml při opakovaném stanovení a současně koncentraci kalcia v séru více než 2,1 mmol/l,
• při kalcifylaxi
Při prokázaném zvětšení příštítných tělísek některou ze zobrazovacích metod je léčba dlouhodobá.
Při léčbě má být fosfokalciový součin udržován do 4,5 mmol2/l2 a koncentrace fosfátů do 1,8 mmol/l.

3. paricalcitol
Prokázaná sekundární hyperparathyreóza u pacientů se selháním ledvin, adekvátně dialyzovaných, s adekvátní kontrolou fosfatémie, bez kalcifylaxe,
• při koncentraci parathormonu v séru více než 300 pg/ml při opakovaném stanovení
• a současně koncentraci kalcia v séru méně než 2,5 mmol/l
Při prokázaném zvětšení příštítných tělísek některou ze zobrazovacích metod je léčba dlouhodobá.
Při léčbě má být fosfokalciový součin udržován do 4,5 mmol2/l2 a koncentrace fosfátů do 1,8 mmol/l.
Zpracovala: prof. Dusilová Sulková
Připomínkovali: doc.Ryšavá, dr.Bubeníček, prof.Teplan, doc.Rychlík
Schváleno na jednání výboru ČNS dne 22.11.2006

Literatura:
1. Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in Chronic Kidney Disease. NKF Kidney Disease Outcome Quality Iniciative. Am J Kidney Dis 2003; 42 (suppl.3), No 3, S1-S202