Řízení týkající se preparátů obsahujících účinnou látku parikalcitol cps

Vyjádření k HoZ SUKLS106578/2012 a navrhované změně preskripčního omezení