Stanovisko k návrhu novely Zák. č. 95/2004 (odborná a specializovaná způsobilosti k výkonu povolání lékaře) 27.5.2015

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Stanovisko - novela 2015 05 22.pdf
258,78 kB, Datum poslední změny: 4.9.2015